Speeltuinen

SpeeltuinHoutsjepaad

 

Contactpersoon:

Ingrid Veenstra

Houtsjepaad 9

 

telefoon: 843499

email: veenstraingrid@hotmail.com

 

 

 


SpeeltuinVigevenoweg

 

Contactpersoon:

Geertje de Vries-Bloemhof
It Hoarnleger 31

email: b.vriesjr@upcmail.nl

 

 

 

 


SpeeltuinSumarreheide_1
Contactpersoon:

P. Bolt

Lytse Buorren 12

 

telefoon: 423321

email: foarsitter@sumarreheide.nl

 

 

 


SpeeltuinFinneJister
Contactpersoon:

Anne Pietersma,

De Finne 23

 

Telefoon: 843004 

 

 

 


Top