Verenigingen

Verenigingnaam Categorie Contactpersoon Online Telefoon

Buurtvereniging “De Jister/De Finne”

Buurtvereniging Anja Bastiaannet
De Finne 13

0511-422358

Buurtvereniging “Greate Buorren”

Buurtvereniging G. Hiddema
Greate Buorren 37a
ghiddema@hotmail.com
0511-468037

Buurtvereniging “Heerenweg”

Buurtvereniging J. Batema
Heerenweg 58
info@jellebatema.nl
0512-372631

Buurtvereniging “Hoarnleger”

Buurtvereniging Johan Koster
Hoarnleger 30

Buurtvereniging “Houtsjepaed/De Homeie”

Buurtvereniging
Houtsjepaad 9
veenstraingrid@hotmail.com
0511-843499

Buurtvereniging “It Kikkertslân”

Buurtvereniging

info@itkikkertslan.nl
http://www.itkikkertslan.nl

Buurtvereniging “Knilles Wytses-Mounepaed”

Buurtvereniging W. Postmus
Mounepaed 12

0511-464518

Buurtvereniging “it Bintsjelân”

Buurtvereniging R. v.d. Werf-Jansma
Pastorijelannen 29

Buurtvereniging “Runom Het Bernestekje”

Buurtvereniging R. v.d. Meulen
J. Vigovenowei 5
o.meulen1@chello.nl

Buurtvereniging “Sumar East”

Buurtvereniging Michiel Anema
Harstewei 20
manema@xs4all.nl
0511-769031

Buurtvereniging “De Heidebuorren”

Buurtvereniging Lies le Clercq

skriuwer@sumarreheide.nl
http://www.sumarreheide.nl

Damclub “De Harste”

Sport S. Algera
Greate Buorren 20

0511-461781

Dartclub “De Ofswaaiers”

Sport A. Pietersma
Pastorijelannen 3
senna30@msn.com
06 42975315

IJsbaanvereniging “De Bleense”

Sport G. Feenstra
De Jister 2
o.feenstra@hccnet.nl
http://www.debleense.nl/
0511-464940

Kleiduifschietvereniging “De Harste”

Overige H. de Jong
De Tsjotter 28
9001 HP Grou
h.de.jong-ppk@kpnplanet.nl
http://www.deharste.nl/

Muziekvereniging “De Eendracht”

Muziek, dans en zang G. Feenstra
De Jister 2
feenstragerrit@hotmail.com
0511-464940

Muziekvereniging “De Lofstem”

Muziek, dans en zang Trynke van der Veer
Ielke Boonstraloane 50
9263 TS Garyp
klaastrynke@hotmail.com
0651024798

Oranjevereniging Sumar

Overige
It Houtsjepaad 19
info@ov-sumar.nl
http://www.ov-sumar.nl
0511-843495

Sportvereniging “Suameer”

Sport A. Hiemstra
Greate Buorren 24a
info@svsuameer.nl
http://www.svsuameer.nl/
0511-462474

Stichting Korenmolen “De Hoop”

Overige


http://www.dehoopsumar.nl/
Top