brugprinsesmargrietkanaal

De brug over het Prinses Margrietkanaal vormt de verbinding tussen de dorpen
Sumar en Burgum. Deze werd in 1948 in gebruik genomen.
Daarna werd de oostelijk gelegen draaibrug gesloopt.

Top