cid_75EB3374-AA3B-4E66-874A-5EC973FE8870lan cid_EF43DD2D-FAB8-47CE-9409-7A609DB57DE9lanIn het dorpswapen van Sumar staat het tweede kwartier op dezelfde plaats als in het gemeentewapen van Tytsjerksteradiel.

De Burgumermar werd vroeger de Sumardermar genoemd, waaraan drie dorpen lagen Sumar, Eastermar en Jistrum. In het gemeente wapen worden de dorpen weergegeven met drie pluimen. Deze vind je terug in het Sumarderkertier, het tweede kwartier in het dorpswapen.

Vroeger, even buiten het dorp, was de Sumarderheide, het rood in het wapen geeft dit aan. Eigenlijk hoort het paars te zijn, alleen paars komt niet in de Friese heraldiek voor.

In het dorp Sumar had je in de negentiende eeuw een beroemde schapen markt, deze werd elk voor- en najaar gehouden. De rammekoppen herinneren hieraan.

De kleuren van de vlag zijn dezelfde als in het wapen. Het rode gedeelte staat symbool voor de heide van weleer. Het groene gedeelte staat symbool voor de weidegronden die ontstaan zijn na de ontginning van de heide.

Top