Beste dorpsgenoten,

Woensdag 15 maart; Tweede Kamerverkiezingen.
Mijn vrouw Rinnie is vanmorgen vroeg richting dorpshuis vertrokken, omdat ze zitting heeft op het stembureau. Zelf wandel ik (zweven is niet nodig) na het schrijven van dit voorwoord richting dorpshuis De Kamp om gebruik te maken van mijn stemrecht.
Zondag 26 maart is in ons dorpshuis een zgn. Top 2000 Kerkdienst. De dienst begint ’s middags om vier uur en is ca. zes uur afgelopen. Tijdens de dienst worden nummers uit de Top 2000 gezongen en beluisterd. Sumarders hebben via internet hun voorkeursnummers kunnen inbrengen.
Zaterdag 22 en zondag 23 april is Mei Nije Moed actief in De Kamp. De toneelvereniging voert met een nieuw bestuur en
(deels) nieuwe spelers het stuk “Op ’e Hichte“ uit. De regie is in handen van oud-speler Thomas Bijlsma.
Op Koningsdag organiseert de Oranjevereniging ’s middags een “levend ganzenbord“ in ons dorp.
We zijn erg blij, dat we kopij hebben ontvangen van dorps-school It Bynt. In het verleden kregen we elke maand een bijdrage van de (toen nog twee) basisscholen. Hopelijk wordt deze traditie nu weer doorgezet.

Onze bezorger, Eibert Kloosterman, heeft aangegeven, dat hij het te druk heeft om de dorpskrant nog te kunnen bezorgen. Eibert heeft het niet erg lang volgehouden, maar natuurlijk bedanken we hem voor zijn inzet. We hoefden niet lang te zoeken naar een nieuwe bezorger, want de sollicitaties van vorig jaar zitten nog in het dossier. We hebben de volgende kandidaat op de lijst, Aaltje van Dellen, gebeld. Zij is bereid de Koekoek in het vervolg bij de lezers te bezorgen. Wij heten Aaltje van harte welkom en wensen haar veel succes en plezier met de bezorging. Piet Buma, onze penningmeester. Laat tijdens de redactievergadering weten, dat eind deze maand de toegezegde bedragen van onze donateurs van hun rekening worden afgeschreven.

De volgende kopij-inleverdatum is 10 april. Beint

Bekijk de Koekoek maart 2017 in PDF-formaat.

de koekoek voorkant

Top