thumb 2016 05 10 BordTempo maken!

 

Ze zetten de vaart er flink in op het traject Nijega-Burgum van de Sintrale As. Op drie plaatsen is men bezig met een onderdoorgang: Sumar, Sumarreheide (Joute van der Meerweg) en De Tike (Polderdyk). Op Sumarreheide is men het verst gevorderd. De onderdoorgang bij Sumar heeft die van De Tike ondertussen ingehaald. Dat dit gebeurt, is vanwege het grote belang van de onderdoorgang bij Sumar. Pas wanneer het verkeer gebruik kan maken van deze onderdoorgang kan begonnen worden met het verwijderen van de huidige kruising Gariperhoeke. Daar moet namelijk nog heel wat gebeuren: verwijderen verkeerslichten, verwijderen van alle ondergrondse kabels en leidingen, verwijderen van het wegdek, wellicht nog omleggen van leidingen en kabels.... En men wil toch graag de hele weg begin oktober openstellen voor het verkeer.

 

 

2016 05 10 Bord

Motto-bord op de Sintrale As. Is geplaatst tussen Sumarreheide en Sumar.

 

2016 05 10 GH

Aan de onderdoorgang bij de Gariperhoeke (Sumar) wordt stevig doorgewerkt.

 

2016 05 10 SMH

De onderdoorgang Joute van de Meerweg (Sumarreheide) is momenteel het verst gevorderd.

Top