thumb 20160425 CA 01     Laatste nieuws over de Sintrale As

 

 

 

Maandagmorgen 25 april 2016 werd opeens het verkeer bij de brug over het Prinses Margrietkanaal stilgezet. Zware betonblokken versperden daarna de (oude) rijbaan. Gelukkig waren de mannen van de Sintrale As de afgelopen weken druk bezig geweest met de aanleg van de rijbaan naar de nieuwe brug. Na enige tijd oponthoud kon het verkeer tot vlak bij de nieuwe brug van de nieuwe oprit gebruik maken. Dan een scherpe bocht, waarna men over de oude brug verder rijdt.

 

20160425 CA 03

De betonblokken worden op hun plaats gezet.

 

20160425 CA 02

Bij de brug is het overigens wel een beetje passen en meten.
De snelheidsbeperking van 30 km/uur is geen overbodige luxe.

 

Een kilometer zuidelijker, tussen Sumar en Sumarreheide, is men ook heel druk bezig. Nog maar enkele weken geleden is het asfalt van de oude rijbaan verwijderd. Daarna heeft men de oude betonrijbaan, die als fundering diende, verwijderd. Deze betonbrokken zijn daarna bij de (voormalige) Gravinneloane, tot kleine brokjes vermalen. Ondertussen werd de aardebaan met nieuw zand op de vereiste hoogte gebracht.

De betonbrokjes van de oude betonrijbaan keerden daarna terug op hun oude plaats om als fundering van de nieuwe rijbaan te gaan dienen. Daarna kon het nieuwe asfalt worden gelegd. De Sintrale As krijgt ook in onze omgeving steeds meer zijn definitieve vorm. Begin oktober, dus over 5 maand, moet alles klaar zijn.

 

20160425 CA 04

Het nieuwe asfalt wordt op zijn plaats gelegd.

 

Top