thumb 2016 01 16 InfocentrumRondje Centrale As (18 januari 2016)

 

 

 

 

Op zaterdag 16 januari was het weer zo ver. De bouwers van de Centrale As (nieuwe weg van Nijega naar Dokkum) verzorgden een gratis bustoer langs de bouwwerken van de weg. Na de ontvangst in het infocentrum bij het aquaduct gingen we met de bus op pad. Eerst over de nieuwe rondweg langs Garyp naar de Wâldwei. Daarna over de Wâldwei naar Nijega en vandaar richting Burgum langs de onderdoorgangen in aanleg bij De Tike, Sumarreheide en Sumar. We stonden nog even stil bij de nieuwe brug (ook al in aanbouw) over het Prinses Margrietkanaal. Bij Burgum-west zagen we dat de bouw van twee viaducten al ver gevorderd was. Bij de onderdoorgang van de Simmerdyk was men al flink een flink eind op weg. Bij Hurdegaryp zagen we de ovonde in aanbouw, ook een heel project. Via Veenwouden reden we naar Dokkum. Vanaf de rotonde Zwaagwesteinde reden we al een heel stuk over de nieuwe dubbelbaansweg.

 

Er werd verteld dat het verkeer tussen Nijega en Sumar vanaf mei 2016 gebruik gaat maken van de nieuwe rijbaan. De oude rijbaan wordt daarna afgebroken en opnieuw aangelegd. Er komt dus een geheel nieuwe weg te liggen. De in aanbouw zijnde onderdoorgangen zijn dan nog niet klaar. Bij deze bouwwerken zullen de kleine omleidingen die er nu zijn dan ook gewoon blijven bestaan.

 

Vanaf Dokkum reden we terug naar het infocentrum waar we in de gelegenheid werden gesteld het aquaduct in aanbouw van zeer nabij te bekijken. Van dit laatste bezoek hieronder een paar foto's.

 

2016 01 16 Groep

Voordat we vanaf het infocentrum naar het aquaduct mochten lopen, hesen we ons in de verplichte kleding: gele laarzen, blauw hesje en groene veiligheidshelm.

 

2016 01 16 Toeruit zuid

Hierboven zien we de zuidelijke toerit naar het aquaduct toe. De auto's rijden hier straks op een diepte van 14 meter beneden het maaiveld onder het Prinses Margrietkanaal door. De zuidelijke toerit wordt een stuk steiler dan de noordelijke toerit.

 

2016 01 16 Toeruit zuid lang

Als we vanaf het aquaduct in zuidoostelijke richting kijken, zien we de toerit vanuit de richting van de Gariperhoeke. Je kunt je amper voorstellen dat in oktober 2016 hier dagelijks duizenden auto's langs rijden. Aan de horizon in het midden van de foto zijn de schoorstenen van de Sonac in Sumar te zien. Op enige afstand links zien we twee kranen van Damen Shipyards, ook in Sumar.

Top