decentraleas logo

Verandering op komst.

De laatste weken wordt er volop gewerkt aan de weg bij De Koekoek. Er is een tijdelijke omleiding in verband met de aanleg van een behoorlijk grote rotonde, waarop maar liefst 5 wegen uitkomen. Geleidelijk worden de contouren van de rotonde duidelijk. Verder is men druk doende met de aanleg van de verbindingsweg tussen de rotonde en de Van Harinxmaweg (N356).

Als de rotonde en de verbindingsweg over enige tijd klaar zijn, zal het verkeer vanaf Burgum naar Nijega vermoedelijk via de nieuwe rotonde worden geleid. Vanaf de rotonde kunnen de verkeersdeelnemers kiezen welke richting men neemt: Eastermar/bedrijventerrein (via Koekoekswei of Damsingel), Sumar (via Knilles Wytseswei) of Nijega/Sumarreheide (via Koekoekswei/bypass). De tijdelijke verkeerslichten bij de Dr. Prinsweg, alsmede de aansluiting van de bypass op de Dr. Prinsweg kunnen dan worden opgeheven.

 

Rotonde 01

De contouren van de 5-pootsrotonde in Sumar, nabij De Koekoek, worden zichtbaar. Foto genomen vanuit westelijke richting op zaterdag 26 september 2015.

 

Rotonde 02

 

De nieuwe verbindingsweg tussen de 5-pootsrotonde bij De Koekoek, richting Van Harinxmaweg (N356). Rechts van de rijbaan ligt het vrijliggende fietspad. Foto van zaterdag 26 september 2015.

Top