Bezwaar tegen niet met ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers aan te leggen rotondes

Provincie Fryslan
t.a.v. Provinciale Staten/ Gedeputeerde Staten
P/a Postbus 213
9250 AE Burgum.

Geacht College,

Middels dit schrijven willen wij ernstig bezwaar maken tegen het niet met ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers aan te leggen rotondes.
In uw reactie geeft u aan dat het door een lage intensiteit van te kruisen wegen geen ongelijkvloerse kruisingen of verkeersregelinstallatie nodig zijn.
Naar onze mening is dit onjuist.

Bepaalt de intensiteit de veiligheid van onze fietsers en voetgangers?
Er zijn veel schoolgaande kinderen welke gebruik maken van deze fietssnelweg.
De fietssnelweg wordt gekruist door voornamelijk zwaar vervoer waarvan een groot gedeelte ook nog eens van behoorlijke lengte is.
De rotondes welke worden aangelegd worden voornamelijk gebruikt voor het verkeer van en naar de industrieterreinen in en rond Sumar.

Tevens willen wij ons middels dit schrijven aanmelden als inspreker bij de Vergadering van de Provinciale Staten als het inpassingplan aan de orde komt.

De heer Nijboer zal als inspreker aanwezig zijn.
Vervanger is eventueel de heer T. Meijer.

Met een vriendelijke groet.

Namens de Vereniging voor dorpsbelangen Suameer en Buurtvereniging “Heidebuorren”

T. Meijer Voorzitter Dorpsbelang.
Greate Buorren 10.
9262 SB Sumar.

A. Nijboer Buurtvereniging “Heidebuorren”
Joute van der Meerweg 17.
6262 SR Sumarreheide.


Bezwaar laten vervallen van de bushalte bij de kruising Joute van der Meerweg / N 356

Provincie Fryslân
t.a.v. Provinciale Staten/ Gedeputeerde Staten
P/a Postbus 213
9250 AE Burgum.

Geacht College,

Middels dit schrijven willen reageren op de nota inspraakreacties waarin wij u kenbaar maken dat de bewoners van Sumarreheide en de Harste ernstig bezwaar maken tegen het laten vervallen van de Bushalte bij de kruising Joute van der Meerweg/N356.
De volgende argumenten liggen ten grondslag aan dit bezwaar.

In uw reactie geeft u geen duidelijke en wettelijke regel die uw beslissing om het laten vervallen van de bushalte rechtvaardigt.
De leefbaarheid is een groot goed op het platte land.
De bereikbaarheid moet in stand worden gehouden.
Is dit niet wat al onze politieke partijen steeds roepen?

Als u nu uw vizier op Sumarreheide richt ziet u dat er  van al dit goede niets meer overblijft door de aanleg van de Centrale as.
De bewoners van Sumarreheide en de Harste maken gebruik van de bushalte op de Joute van der Meerweg. Tevens zijn de sportvelden op dezelfde kruising aangelegd.

Van de vier bushaltes welke zijn gesitueerd tussen Burgum en Nijegaesterhoeke is dit op 1 na het drukste en wordt de bushalte bij de Polderdijk het minst gebruikt.

Al de bewoners van de Tike gaan massaal naar de bushaltes op Nijegeasterhoeke. Dit omdat men dan gebruik kan maken van de Sneldienst naar Leeuwarden en Drachten.
Door deze route te kiezen zijn deze reizigers ca. 15 minuten minder reistijd kwijt voor hun reis naar Leeuwarden.
De bushalte op de polderdijk wordt dan ook bijna in z’n geheel niet meer gebruikt.
De reizigers van Sumarreheide worden door deze maatregel gedwongen om naar deze bushalte te gaan.

De bewoners van Sumarreheide en de Harste moeten door deze wijziging straks ca 1,5 km verder reizen naar  een bushalte, in een andere gemeente en, een ander dorp.
Dit geldt ook voor bezoekers van de sportwedstrijden op het voetbalveld. Naar een bushalte welke nu nauwelijks of nooit wordt gebruikt.

Door de aanleg van de Centrale as moeten de bewoners verder reizen om in hun dorp te komen.
Men moet nu door het laten vervallen van de bushalte ook nog verder reizen om de bus te nemen.

Verschillende inwoners beschikken niet over eigen vervoer. En zijn dus afhankelijk van het openbaar vervoer naar school of werk.
Voor de bewoners van Sumarreheide betekent dit dat en de leefbaarheid en de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt aangetast.

Dit kan en mag niet Uw bedoeling zijn.

Wij gaan er dan ook vanuit dat u de enige juiste beslissing neemt en de bushalte op de Joute van der Meerweg laat bestaan.

Tevens willen wij ons middels dit schrijven aanmelden als inspreker bij de vergadering van de Provinciale Staten als het inpassingsplan aan de orde komt.
Dhr. Nijboer zal als inspreker aanwezig zijn.
Vervanger is eventueel dhr. T. Meijer.

Met een vriendelijke groet.

Namens de Vereniging voor dorpsbelangen Suameer en Buurtvereniging “Heidebuorren”

T. Meijer Voorz Dorpsbelang.
Greate Buorren 10.
9262 SB Sumar.

A. Nijboer Buurtver “Heidebuorren”
Joute van der Meerweg 17.
6262 SR Sumarreheide.Top