thumb 2014 12 05 06

 

 

Er wordt ondertussen flink doorgewerkt aan de Centrale As. Tussen Nijega en Sumar is daar nu nog niet zoveel van te zien. Dit jaar (2014) is men daar hoofdzakelijk bezig geweest met het verleggen van leidingen.

Westelijk van Sumar is men momenteel heel druk bezig. Op 16 januari 2015 wordt de nieuwe autoweg van Burgum/Sumar naar de Wâldwei opengesteld. Verkeer van en naar Leeuwarden hoeft dan niet meer over de Gariperhoeke, maar wordt al bij de rotonde bij het Prinses Margrietkanaal meteen rechtsaf, over het nieuwe viaduct, naar Leeuwarden verwezen. De ANWB borden staan al op de rotondes.

Bij de brug over het Prinses Margrietkanaal is men heel druk bezig met de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe brug. Het zandlichaam oostelijk van de weg (bij de scheepswerf) is vrijwel geheel verdwenen. Het zand ligt nu westelijk van de weg en wordt hergebruikt voor de oprit naar de nieuw te bouwen brug.

Hieronder een impressie van de werkzaamheden, genomen begin december 2014.

2014 12 05 05

De grote gele borden zijn al geplaatst. Nu kunnen de weggebruikers alvast wennen aan de
nieuwe situatie, zoals die zal zijn vanaf 16 januari 2015.
Dan wordt de nieuwe autoweg van Burgum/Sumar naar de Wâldwei geopend en gaat het
verkeer op de rotonde rechtsaf naar Leeuwarden.

 

2014 12 05 07

Op de rotonde tussen Burgum en Sumar is kortgeleden een enorme lantaarnpaal
geplaatst. De bekende blauwe ANWB-wegwijzers zijn ook al bevestigd.

 

2014 12 05 08

De bekende blauwe ANWB wegwijzers aan de lantaarnpaal. Tot 15 januari 2015 is de
richting Leeuwarden (rechtsaf) nog niet beschikbaar en moet het verkeer naar de
hoofdstad zich nog over de drukke Gariperhoeke wurmen.

 

2014 12 05 01

Oostelijk van de weg Sumar-Burgum (N356) is het zandlichaam vrijwel geheel afgegraven.
De zand wordt gebruikt aan de westzijde van de weg, voor de toerit naar de nieuw aan te
leggen brug over het Prinses Margrietkanaal.

 

2014 12 05 02

Op deze foto dezelfde situatie als de daarboven staande foto, nu echter vanuit een ander
standpunt genomen. Rechts is nog juist de montagehal van de scheepswerf te zien en
links de huidige weg tussen Sumar en Burgum (N356).

 

2014 12 05 03

De aanleg van de toerit naar de nieuw aan te leggen brug over het Prinses Margriet-
kanaal tussen Burgum en Sumar. Het zand is afkomstig vanaf de oostzijde van de weg,
waar het zandichaam vrijwel geheel is verdwenen. Rechts de huidige weg (N356).

 

2014 12 05 04

Het tracé van de nieuwe weg tussen de rotonde en de nieuw te bouwen brug over het

Prinses Margrietkanaal, met links de huidige weg (N356).

 

 

Top