De laatste stand van zaken betreffende de Centrale As nabij Sumar.

 

 

De activiteiten in de wereld van de bouwvakkers en wegenbouwers zijn de laatste weken niet erg groot in onze omgeving. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vakantie. Ook op de terreinen waar de Centrale As wordt aangelegd is het erg rustig. Een mooie gelegenheid om samen met piloot Simon Vokkert van boven eens te kijken hoe het er nu mee voorstaat.
2014 08 02 Klaverblad
In het oog springend en al zeer herkenbaar is het halve klaverblad dat wordt aangelegd ten westen van Sumar. We bekijken deze bouwplaats vanuit noordwestelijke richting.
Iets links van het midden zien we de rotonde, die enige tijd geleden al in gebruik is genomen.
Iets rechts van het midden zien we het viaduct, dat in de nabij toekomst het verkeer vanaf Burgum/Sumar via een nieuwe autoweg naar de Wâldwei (N31) zal voeren.
Verder zijn de twee rijbanen van de toekomstige Centrale As duidelijk herkenbaar.
2014 08 02 Aquaduct

Een tweede bouwput wordt momenteel aangelegd iets ten noorden van het nieuwe halve klaverblad van de eerste foto. Het wordt letterlijk een bouwput, want hier wordt de komende maanden het aquaduct aangelegd, dat het verkeer vanuit het zuiden, westelijk langs Burgum, naar Dokkum zal leiden. Het aquaduct wordt aangelegd ten noorden van het Prinses Margrietkanaal. Een deel van dit kanaal zal in de loop van 2015 worden verlegd, zodat het dan weer aansluit op het aquaduct.
Rechts boven aan de foto is vaag herkenbaar de brug Burgumerdaam.
Dit jaar gaat de bouw van een nieuwe brug van start, waarna de oude zal worden gesloopt.

2014 08 02 Gariperhoeke
Door de aanleg van de Centrale As, zal de kruising Gariperhoeke (bovenstaande foto), uit het landschap verdwijnen. Dat zal niet het geval zijn met de naam van de kruising. Deze zal voortleven in het nieuwe viaduct over de Centrale As, dat de naam 'Gariperhoeke' zal krijgen. Dit nieuwe viaduct is vaag zichtbaar aan de bovenzijde van de foto.
Top