CIMG5252

Op de Centrale As!

 

Sinds eind mei 2014 rijdt er autoverkeer over een klein deel van de Centrale As. Dit gebeurt op de Van Harinxmaweg (N356) ter hoogte van de Sonac bij Sumar, juist ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal. Het verkeer rijdt niet meer over de tijdelijke weg (met veel bochten), maar over de nieuwe rotonde. Deze rotonde maakt in de toekomst deel uit van de af- en oprit van de Centrale As. Men verwacht dat einde 2014 de nieuwe rondweg Garyp naar de Wâldwei ook vanaf deze rotonde bereden gaat worden. Daarvoor moet nog een nieuw viaduct worden aangelegd over de aan te leggen Centrale As. De centrale pijler voor dit viaduct is al klaar. Volgende maand wordt begonnen met de aanleg van het nabij gelegen aquaduct.

 

Zie foto's hieronder:

CIMG5251

*

CIMG5252

*

CIMG5253

*

CIMG5254

*

CIMG5255

*

CIMG5251

*

CIMG5257

 *

CIMG5258

En dan hierboven de plaats waar over twee jaar een nieuwe brug ligt. De oude brug, rechts op de foto nog juist zichtbaar, wordt daarna afgebroken.

Top