Handen uit de mouwen....

2013 12 10 ABij de brug over het Prinses Margrietkanaal is men druk bezig het fietspad aan de oostzijde van de weg te verbreden. Tijdens deze werkzaamheden moeten alle fietsers gebruik maken van het fietspad langs de westzijde van de weg. Dus over het smalle fietspad in twee richtingen. Over ongeveer 1 maand verandert de situatie opnieuw. Dan komen de 2013 12 10 Cfietsers van en naar Burgum elkaar op het oostelijk van de weg gelegen fietspad tegen. Het is de bedoeling dat op de brug, tussen de rijbaan van het autoverkeer en het fietspad een afscherming komt. Het westelijke fietspad verdwijnt. Aan die zijde van de weg beginnen in 2014 de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug. Deze zullen naar verwachting ongeveer 2 jaar duren.
2013 12 10 EBij de ijsbaan zijn de meeste bomen verdwenen. Alleen enkele dikke stobben herinneren nog aan het stukje bos ter hoogte van de Gariperhoeke. Dit stukje bos moest verdwijnen in verband met de komst van de Centrale As, die nog juist een stukje van de ijsbaan meepikt.
Zuidelijker, ter hoogte van de Joute van de Meerweg, is men begonnen met het graven van nieuwe sloten. Ook dit in het kader van de aanleg van de Centrale As. Nadat de nieuwe sloten zijn gegraven kan men de oude dempen.
Tenslotte staan in de akkers ten zuiden van Sumar, vlakbij De Jister, enkele kleine oranje paaltjes in de grond geslagen. Deze paaltjes markeren de ligging van een oude gasleiding. Deze gasleiding is overbodig geworden en wordt verwijderd. Ook deze werkzaamheden houden nauw verband met de aanleg van de Centrale As.
Het is duidelijk dat er in 2014 en 2015 grote veranderingen gaan plaatsvinden in en rond Sumar. Dit is nog maar het begin.

 

Top