Bij de ijsbaan (Gariperhoeke) zijn op 2 december de voorbereidende werkzaamheden voor aanleg van de Centrale As begonnen. Het tracé voor het wegvak Sumar-Nijega wordt, zoals dat heet, obstakelvrij gemaakt. Dat betekent onder andere dat op het geplande tracé alle bomen en struiken worden verwijderd. Het betreft hier met name werkzaamheden in de weilanden langs van de Van Harinxmaweg. Immers dit voorjaar zijn langs de weg zelf reeds honderden bomen gekapt.

 

Er zullen ook nieuwe sloten worden gegraven. Daarna worden de oude sloten gedempt. Duidelijk is wel dat er voorlopig niet geschaatst zal worden op de ijsbaan. Mocht er toch een ijsperiode komen dan kunnen leden van ijsclub ‘De Bleense’ op vertoon van hun ledenkaart gebruik maken van de ijsbaan in Burgum, aldus een mededeling in dorpskrant De Koekoek. Ook een oude, niet meer gebruikte, gasleiding zal worden verwijderd. Deze gasleiding loopt direct langs de ijsbaan. Hieronder een impressie van de kapwerkzaamheden nabij de Gariperhoeke.

2013 12 03 A
 2013 12 03 B
 2013 12 03 C
 2013 12 03 D
 2013 12 03 E
 2013 12 03 F
 2013 12 03 G

 

 

Top