In november 2011 vond er een groot vooronderzoek plaats in de weilanden zuidelijk van het Prinses Margrietkanaal, in de omgeving van de brug Burgumerdaam. Enkele weken lang waren er medewerkers van het Archeologisch Adviesbureau RAAP bezig met deze "opgraving". Het onderzoek vond plaats in het kader van de aanleg van de Centrale As.

 

2012 03 29 F2Al vrij snel werd duidelijk, dat men op een interessante plaats aan het graven was en dat men de eerste vondsten al had gedaan. In goed overleg met Klaas Henstra van het Streekmuseum Burgum werd toen besloten hieraan op onze website voorlopig geen ruchtbaarheid te geven. Dit om "vlucht op de kooi" van ongenode gasten zoveel mogelijk te voorkomen.

In de Leeuwarder Courant van 22 maart 2012 werd bekend gemaakt wat het vooronderzoek had opgeleverd. Men was tijdens de werkzaamheden gestuit op een "camping uit de steentijd", een tijdelijke verblijfplaats van jagers van ruim 2012 03 29 F110.000 jaar geleden. Ook werden er vondsten gedaan van recentere datum (ongeveer 6000 geleden).

Men houdt de mogelijkheid open voor een nog grotere opgraving. Haast is geboden, want de start van de aanleg van de nieuwe weg staat gepland nog vòòr de zomer.


Laatste nieuws: In de eerste week van april 2012 vinden er opnieuw graafwerkzaamheden op de locatie plaats, waarbij Archeologisch Adviesbureau RAAP bij betrokken is. De nieuwe locatie bevindt zich juist ten zuidoosten van de plaats, waar op in november het onderzoek plaats vond. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Top