2012 02 27 F2In februari 2012 is men begonnen met de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de Centrale As (autoweg Nijega-Dokkum). Net zoals bij ieder groot bouwwerk begon men ook hier met het plaatsen van grote aankondigingsborden. Eén van die borden staat bij de afrit van de Wâldwei bij Nijega (foto).

In een veel eerder stadium vond in het kader van de aanleg van deze weg de sloop plaats van een woning aan de Heidereed (Sumarreheide). Ook bij De Koekoek en bij de brug over het Prinses Margrietkanaal vonden geruime tijd geleden al voorbereidende werkzaamheden plaats, die verband hielden met het verplaatsen van bomen. Deze zouden eigenlijk al verplaatst moeten zijn ware het niet dat de behandeling van bezwaren bij de Raad van State, er voor zorgde dat er "geen onomkeerbare werkzaamheden" zouden mogen verricht.


Midden februari 2012 is men dan echt begonnen langs de toekomstige route van de weg. Langs de Van 2012 02 27 F1Harinxmaweg, ter hoogte van de Sonac, zijn langs de westzijde van genoemde weg een groot aantal bomen omgezaagd. (foto)

Waarschijnlijk houden deze werkzaamheden verband met het aanleggen van een nieuwe weg van Sumar, noordelijk langs Garyp, naar de Wâldwei en de nieuw te bouwen brug over het Prinses Margrietkanaal. Naar alle verwachting wordt nog dit jaar begonnen met de aanleg van de nieuwe weg en de brug. Zoals reeds op de aankondi- gingsborden staat vermeld:It giet oan

Top