Oranjevereniging SumarIn de afgelopen 2 jaar heeft het bestuur van de Oranjevereniging te maken gehad met aftredende bestuursleden. Dit omdat de termijn van 8 jaar erop zat, of door andere redenen. Het bestuur van de Oranjevereniging is de afgelopen 2 jaar dan ook gekrompen van 13 naar 8 bestuursleden. In de afgelopen 2 jaar zijn we dan ook op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden, door mensen actief te benaderen. Helaas heeft dit niet het resultaat gehad wat we vooraf gehoopt hadden.

 

Met het huidige bestuur van 8 mensen is het moeizaam om een geheel dorpsfeest te organiseren en te bemannen tijdens deze dagen. We zijn dan ook heel blij met een groep dorpsgenoten die aangeboden heeft ons te ondersteunen. Dit in de vorm van een soort activiteitencommissie die bijvoorbeeld het organiseren en het uitvoeren van de zeskampspelen op zich gaan nemen. Zo zijn er nog een aantal taken die zij op zich nemen om ons als bestuur te ontlasten. Als deze groep enthousiaste mensen er niet was geweest, vragen wij ons af of het dorpsfeest van 2015 wel door had kunnen gaan in de vorm die wij in Sumar gewend zijn. In samenwerking met deze groep mensen gaan we het dorpsfeest van 2015 organiseren en na de tijd ook evalueren of dit voor herhaling vatbaar is.

Wij vonden het goed om u als lid/ dorpsbewoner op de hoogte te stellen van de krimp van het bestuur en het moeizaam vinden van nieuwe bestuursleden. Mocht dit bij u nog vragen oproepen, dan kunt u altijd bij één van onze bestuursleden terecht.

Hartelijke groeten,

Bestuur van de Oranjeverenging Sumar.

Geke Landheer
Albert van der Werf
Grietje van der Kuip
Jitske de Vlugt
Durk Douwes
Eelke van der Meer
Theunis Elzinga
Harry van der Wal

 

Bron: http://ov-sumar.nl/algemene-mededeling/

Top