GGA logoHallo dorpsgenoten,

De diaconie van de PKN tsjerke in Sumar heeft nagedacht om een keer langer aan een bepaald project te werken. Een project waarbij over een langere termijn geld wordt ingezameld voor een goed doel. En dan ook proberen om jeugd bij dit project te betrekken. Dit laatste is namelijk een onderdeel van het beleidsplan van de diaconie. Vervolgens is nagedacht over een doel waaraan we het project kunnen koppelen. 

Wat is er mooier dan als diaconie een doel te kiezen waarvoor een dorpsgenoot zich inzet. Daarom is als goed doel God's Golden Acre gekozen. Petronella de Boer zet zich al jaren voor dit doel in.

Het project gaat 11 januari van start. Dan wordt 's avonds 19:30 in de dorpskerk een presentatie gegeven door  Petronella de Boer. Ook zal dan uit de doeken worden gedaan hoe we van plan zijn dit project handen en voeten te gaan geven. Alle dorpsgenoten zijn dan van harte welkom. 

Nu alvast enige informatie wat betreft God's Golden Acre

 

Gods Golden Acre ligt in Zuid Afrika, de provincie Kwazule Natale. Heather Reaynolds heeft deze stichting opgericht toen ze in 1993 werd geconfronteerd met weeskinderen. Ze besloot haar werk als verpleegkundige op te geven om deze kinderen te helpen. Ze nam kinderen in haar huis die alleen waren. Al vrij snel liep dit aantal uit de hand en in 2000 kocht ze grond in de buurt van Cato Ridge in de provincie Kwazulu Natal. Dit kreeg als naam Khayelihle wat als betekenis heeft: ‘prachtig om te wonen’. 

 

In het weeshuis wordt zorg geboden aan kinderen die als gevolg van aids en geweld wees zijn geworden of door hun ouders zijn verlaten. Op dit moment verblijven hier ruim 60 kinderen. Ze worden opgevangen in een veilig en verzorgende omgeving waar deze kinderen kunnen herstellen van emotioneel, seksueel en lichamelijk geweld. Aan al deze kinderen wordt onderwijs geboden. Ze zijn hier vrij van hun zorgen en van hun pijn. Hier mogen ze weer kind zijn!

 

Heather Reynolds biedt niet alleen zorg binnen het weeshuis. Zij voorziet ook vele gezinnen in de vallei van ‘The 1000 Hills’ (het armste gebied van ZA) van voedselpakketten. Haar doel hiermee is dat de kinderen niet hoeven te werken maar naar school kunnen, zodat zij in staat zijn later een goede toekomst op te kunnen bouwen. Ze krijgen het schooluniform en de materialen van Gods Golden Acre. Ook worden er cursussen op het project aangeboden aan deze kinderen, zodat de kansen op een zelfstandig bestaan en/of een baan worden vergroot. Inmiddels worden duizenden kinderen op deze manier door Heather geholpen!

 

Zonder haar geloof en haar vertrouwen in God, had Heather dit niet kunnen bereiken. Ze heeft heel wat tegenslag moeten weerstaan. Ook nu heeft ze het moeilijk door de economische tegenslag. Grote sponsoren kunnen het niet meer opbrengen haar te steunen.

 

Voor meer informatie zie ook www.godsgoldenacre.nl

 

We zien jong en oud graag 11 januari om 19:30 in de doarpstsjerke... tot dan!

 

Kortom: “Sumar helpt Zuid-Afrika”

 

groet van de commissie
Nynke Bosgra
Petronella de Boer
Hendrik Kloosterman

 

Top