In de kerstvakantie worden in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. sportinstuiven georganiseerd door de afdeling sportstimulering (High Five). Basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van ouders) mogen gratis meedoen.

De sporthallen staan volgebouwd met allemaal leuke sporten en spellen. De meeste sporten worden aangeboden door lokale verenigingen. Op deze manier proberen we de leerlingen een extra beweegmoment te bieden en kennis te laten maken met een (nieuwe) sport. Alle basisschoolleerlingen zijn allemaal welkom. Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee!

Datum Gemeente Sporthal Plaats Tijd
03-01-17 Kollumerland De Saedkampe Kollumerzwaag 13.30 – 15.30 uur
04-01-17 Achtkarspelen De Surventohal Surhuisterveen 13.30 – 15.30 uur
05-01-17 Tytsjerksteradiel De Hege Walden Oenkerk 13.30 – 15.30 uur
Top