Na een ingrijpende verbouwing is het voormalig 'kerkgebouw de Buorren' te Eastermar veranderd in het centrum voor zorg en gezondheid, genaamd 'it BetterSkip'.

Op 24 september 2016 is er van 13:00 tot 16:00 uur een open huis:

advertentie opening it betterskip

Top