De gemeente Tytsjerksteradiel koopt Glinstra State in Burgum. Het monumentale pand aan de Schoolstraat in Burgum –nu nog eigendom van de Protestante Gemeente- krijgt in de toekomst een functie als Multifunctioneel Centrum (MFC).

De aankoop van Glinstra State betekent een stap voorwaarts voor een efficiënt gebruik van maatschappelijk vastgoed in de gemeente. Veel activiteiten op het terrein van sociaal en cultureel werk zijn momenteel ondergebracht bij Kiehool, een pand tegenover Glinstra State. Om alle activiteiten van de Stichting Kiehool hier onder te brengen zou een ingrijpende uitbreiding noodzakelijk zijn. De gewenste uitbreiding in relatie tot de perceelgrootte en de gewenste infrastructurele aanpassingen zijn voor de gemeente reden geweest alternatieven te onderzoeken, met deze aankoop als uitkomst. Het pand waarin Kiehool nu is gevestigd is ook eigendom van de gemeente. Het zal op termijn worden verkocht.

Wethouder Geerling Schippers -namens het college van B&W verantwoordelijk voor de aankoop van Glinstra State- noemt de aankoop ‘in oanwinst foar it doarp Burgum. Troch Glinstra State te úntwikkeljen ta in MFC kinne wy in mienskipsfunksje foar de takomst behâlde, ek op de lange termyn.’

Alvorens Glinstra State als MFC in gebruik wordt genomen zal het pand voor de nieuwe functie geschikt worden gemaakt. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Landgoed Trouwlocatie

Top