De data voor het ophalen van het oud papier van dit jaar zijn bekend:

  • 23 september
  • 14 oktober
  • 11 november
  • 9 december

 Deze data staan ook vermeld in de agenda.

Top