Klaver zaaien 

De foto’s in de collage betreffen het terrein van de voormalige volkstuin aan de Greate Buorren Sumar.
Het “Werkverband Friese Rassen” heeft toestemming gekregen van de Gemeente T-diel om op het terrein een bijen-weide te realiseren met het gewas “Boekweit”.

 

In juni is het terrein gefreesd, geploegd en begin juli geëgd.
Op 5 juli is het zaad van de witte klaver gezaaid met een origineel antiek zaaigereedschap. Deze klaver dient als groenbemesting.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder verantwoording van “Werkverband Friese Rassen”.

Volgend jaar wordt de boekweit gezaaid en als de oogst voldoende is zal een deel worden verwerkt door de Molen van Sumar.

Het project loopt tot medio 2016 en daarna kan het mogelijk nog met 2 jaar verlengd worden.

 

 

 

Top