Jaarlijks op 4 mei is iedereen in Nederland om 20.00 uur twee minuten stil.
We herdenken op deze dag de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Sinds 1996 doen wij dat ook in Sumar bij de Molkbus, op de hoek Knillis Wytseswei / Greate Buorren. Dorpsbelangen Sumar organiseert bij dit monument een sobere, maar waardige plechtigheid dat herinnert aan de melkstaking, waarbij de Sumarder veehouder Freerk Wijma op 4 mei 1943 om het leven werd gebracht door de Duitse bezetter, omdat hij weigerde melk te leveren aan de melkfabriek. Dit jaar is dat exact 75 jaar geleden.

Als organisatie zien wij ieder jaar de belangstelling onder zowel de jeugd als volwassenen groeien.
Samen stil staan bij wat er gebeurd is, de slachtoffers herdenken die voor ons gevochten hebben, zodat wij hier in Nederland in vrijheid kunnen leven, dat is een groot goed!

Vorig jaar zijn we voorafgaand aan de herdenking in de Dorpskerk begonnen met een korte documentaire over het begin van de oorlog. De kerk zat bijna helemaal vol met jongeren en ouderen. Een heel indrukwekkend begin van de herdenking. Dit jaar is er wederom een korte documentaire in de kerk te zien, de aanvang is om 19.15 uur. Kom op tijd, de deur van de kerk is open vanaf
19.00 uur.

Na de documentaire is de stille tocht naar het monument, om uiterlijk 19.45 uur verzamelen bij de oude peuterschool aan de Master de Vrieswei. We gaan om 19.50 uur in stille tocht naar het monument.

Tijdens de herdenking zal er gesproken worden door Eelke Hoekstra en zijn er gedichten van de leerlingen van dorpsschool It Bynt. Zoals ieder jaar zal muziekvereniging De Lofstem de muziek verzorgen.

Wij verzoeken een ieder om 18.00 uur de vlag halfstok buiten te hangen (tot zonsondergang).
Tevens het verzoek een bloem mee te nemen naar de herdenking.

We hopen ook dit jaar weer op een waardige herdenking.

“Dat wy rjocht en frijheid hoedzje”

Namens Dorpsbelangen Sumar,
de organiserende commissie,

Froukje Bouma, Klaas van der Veer, Jouke Hoekstra

Flyer4maaie

Flyer4maaie2

Top