Op zondagmiddag 11 februari organiseert de Commissie Bijzondere Diensten

een zangdienst. Ditmaal staan de liederen van Johannes de Heer centraal.
Onder de noemer: “roept u maar”, zullen de liederen gezongen worden.
Organist Sebastiaan Schippers zal de gemeentezang begeleiden. 
Tevens speelt hij weer orgelimprovisaties op verzoek.
 
De aanvang is om 16.00 uur in de Dorpskerk te Sumar.
Toegang: gratis. Echter is er wel een collecte voor de onkosten.
 
Joh. de Heer Zangdienst
Top