Dorpscanon Kop Koekoek

Reacties graag naar de Werkgroep Geschiedenis Sumar.

Canons van de Friese dorpen en steden

www.dorpscanon.nl

Iedere Friese plaats (dat zijn er 422) een eigen canon van de lokale historie. Dat is het doel van het project ‘Canons van de Friese dorpen en steden’, vanag 19 januar 2018 te zien op de website www.dorpscanon.nl

Een canon laat in hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Wanneer is het dorp ontstaan? Waarom is het dorp daar ontstaan? Wie hebben het dorp in de loop der tijden verder ontwikkeld? Welke markante personen en gebeurtenissen zijn er in de lokale historie?

Het is een ‘historische tijdlijn’, een overzicht van gebeurtenissen, personen, kunstwerken en andere zaken. Dit maakt het ook mogelijk concrete onderwerpen te beschrijven, bijvoorbeeld een (monumentaal) gebouw, een landschap of een gezichtsbepalende boom. De gebeurtenissen in het dorp hoeven echt niet ‘wereldschokkend’ te zijn. Integendeel, een Nederlands- of Fries kampioenschap in een sport of spel kan dat ook zijn. In theorie is het aantal onderwerpen onbegrensd.

De Werkgroep Geschiedenis Sumar (ja, die van het boek van Sudermeer tot Sumar) heeft Sumar bij het project aangemeld. We zullen de komende maanden weer vaker van ons laten horen.

Op 19 januari 2018 vond in Jirnsum de officiele start van het project plaats. De website is vanaf dan voor iedereen te raadplegen. De werkgroep heeft op verzoek van de projectorganisatie op deze website alvast enkele proefvensters gemaakt. Het is de bedoeling dat vanuit het dorp suggesties worden gedaan voor nieuwe vensters, die dan door de Werkgroep Geschiedenis worden opgepakt. Uw ideeën kunt u nu al sturen haar het email-adres boven aan dit artikel. We hopen op veel reacties.

Top