Erik Vredeveld is één van de winnaars van een cadeaubon die gemeente Tytsjerksteradiel heeft verloot na het invullen van de afvalenquête. Hij ontving de cadeaubon uit handen van wethouder Houkje Rijpstra. De gemeente wilde weten wat de ideeën en wensen van hun inwoners waren over het beter scheiden van afval. “De belutsenens fan ús ynwenners oer dit ûnderwerp is grut. Ik bin der wiis mei dat safolle minsken meidien hawwe oan de enquête” aldus wethouder Houkje Rijpstra.

Doelstellingen van de gemeente
Aanleiding van de gemeente om deze enquête te houden is dat zij de toekomstige doelstellingen van de Rijksoverheid wil volgen, namelijk dat de hoeveelheid restafval wordt teruggebracht naar 30 kilo per inwoner per jaar en dat 90% van al het huishoudelijk afval wordt gescheiden. In Tytsjerksteradiel produceert een inwoner nu nog 130 tot 150 kilo restafval per jaar.

Enquête
De enquête is door 609 mensen ingevuld, waarvan 300 hebben meegedaan aan de winactie door hun naam en adres in te vullen. Inwoners die ideeën of wensen hadden op het gebied van afvalinzameling konden zich via de enquête aanmelden voor een klankbordgroep. Hiervoor hebben maar liefst 130 inwoners zich opgegeven. De twee bijeenkomsten van de klankbordgroep zullen na de zomervakantie plaatsvinden. De uitkomsten van de enquête worden momenteel verwerkt en geanalyseerd. De resultaten hiervan zullen op een later tijdstip worden gepubliceerd.

Winnaars
Naast Erik Vredeveld zijn er nog 4 winnaars van een cadeaubon. Dit zijn: A.de Haan-Munniksma (Eastermar), Maaike van Buuren (Hurdegaryp), S.Stienstra (Oentsjerk) en Corien van der Linden (Oentsjerk). Zij krijgen de cadeaubon thuisgestuurd.

 prijswinnaars afvalenquete

Top