Aanbesteding project Kansen in Kernen Hurdegaryp

De gemeente wil het werk “Herinrichting van de Rijksstraatweg in Hurdegaryp” gunnen aan aannemersbedrijf C. van den Adel uit Burgum. Wethouder Houkje Rijpstra opende vandaag de enveloppen met de inschrijfbiljetten.

 

“De gemeente Tytsjerksteradiel is der mei ynnommen dat nei Garyp en Burgum no ek de tredde fase fan it projekt Kansen in Kernen gau los kin en dat it wurk yn Hurdegaryp útfiert wurde sil troch in oannimmer út eigen gemeente. Der is boppedat goed neitocht troch de oannimmer oer saken as de berikberens, de feiligens en de kommunikaasje oer it wurk”, aldus de wethouder na de aanbesteding.

 

Vijf regionale aannemers
Via een meervoudig onderhandse procedure had de gemeente vijf regionale aannemersbedrijven gevraagd in te schrijven. Aannemersbedrijf C. van den Adel bleek de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ te hebben gedaan.

Kansen in Kernen Hurdegaryp
De herinrichting van de Rijksstraatweg in Hurdegaryp valt onder het project Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel. Dit project heeft als doel de afwaardering en herinrichting van de doorgaande wegen in de betrokken dorpen, na de aanleg van De Centrale As. De totale gemeentelijke investering in het project Kansen in Kernen Hurdegaryp bedraagt ongeveer 4 miljoen, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân. Het plan voor de herinrichting is tot stand gekomen met inbreng van de bevolking via een Klankbordgroep en inloopmomenten voor het dorp.

Tegelijk met het opnieuw inrichten van de Rijksstraatweg wordt er gewerkt aan omlegging en vervanging van diverse kabels en leidingen. De planning van de aannemer wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd en met de inwoners gedeeld en toegelicht tijdens een nog te plannen inloopmoment in het dorp.

 

Definitief ontwerp
Op www.t-diel.nl/kikhurdegaryp staat informatie over Kansen in Kernen Hurdegaryp. Daar is onder andere het Definitief Ontwerp Kansen in Kernen Hurdegaryp in te zien en een youtube filmpje met een impressie van het ontwerp.

kick

Top