Koud, ja dat was het zeker, op deze avond van de 4de mei. Maar gelukkig, het bleef droog en dat maakte het mede een gedenkwaardige avond.

 

We begonnen om 19.15 uur in de Dorpskerk met een indrukwekkende documentaire over de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Na een heftige strijd van 4 dagen, werd Rotterdam op 14 mei platgebombardeerd en moest Nederland zich overgeven, anders zouden er meer steden volgen… Nederland gaf zich over, en de bezetter nam alles over. Een periode van 5 jaren oorlog in Nederland volgde…

De kerk zat vol met belangstellenden, jong en oud(er), het was muisstil in de kerk.
Indrukwekkend om zo de herdenking in Sumar met elkaar te beginnen.
Na de bijeenkomst in de kerk, verzamelden we op het pleintje naast de oude school aan de Master de Vrieswei en gingen we in stille tocht naar het monument De Molkbus, alwaar de herdenking plaatsvond.

Het uitgebreid verslag van Binne Kramer is te lezen via deze link: http://www2.rtvkanaal30.nl/nieuws-uit-de-regio/683-molkbus-ijkpunt-in-dodenherdenking-sumar.html

Op de Facebookpagina van Dorpsbelangen Sumar vind u nog enkele foto’s van deze avond.

De commissie “4 maaie betinking Sumar” bedankt iedereen voor zijn of haar inzet om deze avond gedenkwaardig te laten verlopen. Namen noemen doen we niet, daarvoor werken er teveel mensen mee. Een ieder weet zijn of haar (onmisbare) bijdrage. We hopen wederom een beroep op u/jullie te mogen doen.

Ook uw aanwezigheid, in grote getale, bewijst dat wij moeten blijven herdenken en de verhalen door moeten blijven vertellen. Bedankt voor uw en jullie aanwezigheid.

Volgend jaar hopen we weer met elkaar stil te mogen staan bij De Molkbus,
om samen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies nadien te gedenken.

WANT RJOCHT EN FRIJHEID MOATTE JO HOEDZJE

Mede namens Dorpsbelangen Sumar,
de Commissie “4 maaie betinking Sumar”

Froukje Bouma, Klaas van der Veer, Jouke Hoekstra

4 maaie betinking sumar 1 

4 maaie betinking sumar 2

4 maaie betinking sumar 4

4 maaie betinking sumar 5

 

Top