Aanbesteding project Kansen in Kernen Burgum

De herinrichting van de H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg in Burgum is de gemeente voornemens te gunnen aan aannemersbedrijf KWS uit Leek. Wethouder Houkje Rijpstra opende vandaag de enveloppen met de inschrijfbiljetten. “Wy bin as gemeente tige bliid dat it wurk gau los kin en ek dat de oannimmer in goed plan fan oanpak makke hat foar de berikberens, de feiligens en de kommunikaasje ûnder it wurk”, aldus de wethouder na de aanbesteding.

Vijf regionale aannemers
Via een meervoudig onderhandse procedure had de gemeente vijf regionale aannemersbedrijven gevraagd in te schrijven. Aannemersbedrijf KWS bleek de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ te hebben gedaan.

Kansen in Kernen Burgum
De herinrichting van de ‘Grutte Dyk’ in Burgum valt onder het project Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel. Dit project heeft als doel de afwaardering en herinrichting van de doorgaande wegen in de betrokken dorpen na de aanleg van De Centrale As. De totale gemeentelijke investering in het project Kansen in Kernen Burgum bedraagt ongeveer 4.3 miljoen, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân.

Tegelijk met het opnieuw inrichten van de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg wordt een flink stuk nieuwe riolering aangelegd om de wateroverlast in delen van Burgum sterk te verminderen. Dit werk is onderdeel van deze aanbesteding. De planning van de aannemer wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd en met de inwoners gedeeld en besproken tijdens een inloopmoment.

Definitief ontwerp
Op de website van de gemeente staat informatie over Kansen in Kernen Burgum en over de rioleringswerkzaamheden. Daar is onder andere het Definitief Ontwerp Kansen in Kernen Burgum in te zien.

kanseninkernen2

Wethouder Houkje Rijpstra en winnaar Derk Begeman.

 

Top