Uitkomsten onderzoek naar de aard en omvang van het leerlingenvervoer

Ziet u wel eens taxibusjes rijden die kinderen naar school brengen? In Tytsjerksteradiel reden er altijd veel, maar dat wordt steeds minder! Maar liefst 18 procent van de leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer, reist nu zelfstandig met het openbaar vervoer. Veel. Want als je dat vergelijkt met een gemeente van vergelijkbare grootte, is dat wel 11 procent meer. Gemiddeld in Nederland reist maar 9 procent zelfstandig.

 

In opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) heeft het onderzoek- en adviesbureau Oberon een onderzoek gedaan onder 393 gemeenten. Het blijkt dus dat leerlingen in de gemeente Tytsjerksteradiel steeds zelfstandiger worden! Ondanks dat de afstanden veel groter zijn dan landelijk gemiddeld.

Bovengemiddeld aantal leerlingen met leerlingenvervoer
In Tytsjerksteradiel maakt 5 procent van alle leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Dat aantal ligt ook hoger dan bij een vergelijkbare gemeente (3,3 procent). Gemiddeld in Nederland maakt 3,4 procent van de leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Tytsjerksteradiel is een plattelandsgemeente waarbij alle SBO-, SO- en VSO-scholen buiten de gemeente zijn gevestigd. Daarnaast zijn in de gemeente een relatief groot aantal instellingen voor kwetsbare jongeren.

De digitale OV-Coach
Opvallend is dat uit het onderzoek komt dat de kosten per leerling veer lager zijn dan het gemiddelde in Nederland. Dat is in deze tijd belangrijk, maar belangrijker is de ontwikkeling van de leerling. Dat staat voorop. Dat meer leerlingen zelfstandig reizen is te danken aan het project de digitale OV-Coach.

Woensdag 15 maart om 15.30 uur organiseert de gemeente in het gemeentehuis in Burgum een informatiebijeenkomst. Hier krijgen belangstellenden informatie over het project, het gebruik van de app OV Coach en de Voor Elkaar Pas van Arriva.

Top