Commissaris van de Koning mevrouw Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout installeert op dinsdag 28 februari de heer drs. L.J. (Jeroen) Gebben als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum. Na de installatie is een feestelijke receptie in De Pleats in Burgum. Inwoners en andere belangstellenden hebben de gelegenheid om burgemeester Gebben persoonlijk te feliciteren en kennis met hem te maken.

Jeroen Gebben is geboren in Groningen en getogen in Buitenpost. Hij is 45 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. Jeroen Gebben is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, een scholengroep voor VMBO en MBO met vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland. Na de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft hij o.a. gewerkt als beleidsadviseur van de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en als projectleider regionale veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond. Van 2006 tot 2010 was Gebben gemeenteraadslid in Barendrecht. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder en locoburgemeester in dezelfde gemeente.

Naast zijn voorzitterschap vervult Jeroen Gebben een aantal nevenfuncties zoals vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Kraamzorg de Waarden en lid van de Raad van Toezicht Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond.

Afscheid Mansveld
Jeroen Gebben (VVD) volgt Wilma J. Mansveld op. Mansveld is waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel tot 28 februari 2017. Tijdens de reguliere gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 februari nemen de gemeenteraad en het college afscheid van Wilma Mansveld.

Programma installatie Jeroen Gebben
19.00 uur Inloop in De Ikker
19.30 uur Start bijzondere raadsvergadering
19.35 uur Voorlezen Koninklijk Besluit door griffier dhr. S.K. Dijkstra
- Toespraak CdK mevr. J.M. Leemhuis-Stout en installatie Gebben
- Toespraak locoburgemeester dhr. D.A. Fokkema en overdracht ambtsketen
- Toespraak wnd. voorzitter dhr. H. Bouma en overdracht hamer
- Toespraak burgemeester dhr. L.J. Gebben
20.30 uur Gezamenlijk lopen naar De Pleats
21.00 uur Receptie in De Pleats
22.30 uur Einde receptie

Jeroen Gebben

Top