thumb zuid-afrikaDe eerste actie is achter de rug. De jaarlijkse blommemodder actie van de jeugdclub stond dit jaar in het teken van GGA. En dat dit een succes is geweest mag duidelijk zijn. Er zijn maar liefst 456 zakken verkocht met een totaal opbrengst van € 500,00. bedankt allemaal.

 

 

Op het moment van dit schrijven loopt de spaardoosactie op De Wyngert. De volgende keer zal duidelijk zijn wat de opbrengst van deze actie is geweest.

6 juni zal er bij Willem en Hilly van der Heide aan de Mienskerwei een rommelmarkt worden georganiseerd. Het vriendelijk verzoek aan alle Sumarders om bruikbare rommel te verzamelen. Zaterdag 23 mei zal tussen 9:30 en 12:00 een rondje door het dorp worden gemaakt. De bruikbare "rommel" wat langs de staat wordt gezet zal dan worden opgehaald.

Indien gewenst kan de “rommel” ook eerder worden opgehaald of gebracht door / bij iemand van de commissie

Nynke Bosweg 1 481316 of 0623 393 443
Petronella De Slinke 7 0646792390
Hendrik Lytse Buorren 10 522210

Het beloofd een gezellige markt te worden. De volgende keer meer nieuws

Wanneer er trouwens dorpsbewoners zijn die buiten de acties om eventueel een vrijwillige bijdrage willen storten dan zou dat kunnen op een speciaal voor dit project geopend rekeningnummer te weten: NL 36RABO0301078483 t.n.v. GGA diaconie PKN Sumar.

Er wordt nog nagedacht over verschillende acties / activiteiten.

Eén actie willen we gezamenlijk met het toekomstige “Trefpunt” opzetten.  (Trefpunt......Immers de nieuwe bestemming van het kostershuis.) Omdat we van plan zijn om deze actie samen op te zetten zijn we van plan om de opbrengst te delen.

Deze actie betreft het “autohimmeljen”. Tegen een kleine vergoeding kan u uw auto laten schoonmaken. Het plan is om dit één keer per maand op een zaterdagochtend te organiseren. Het plan is er.... maar we zijn hulp nodig.... Wanneer u/jij denkt te kunnen/willen helpen graag contact opnemen met Petronella.

Wordt vervolgd

Met een vriendelijke groet van de commissie

Top