dekamp1
Sinds januari 1980 staat er een nieuw dorpshuis in Sumar.

"De Kamp" ontleent haar naam aan het stuk grond waarop het gebouwd is.
Veel verenigingen maken gebruik van het inmiddels uitgebreide gebouw.


Top