skoallen
Toen de christelijke en openbare school vervangen moesten worden besloot men in het dorp één gezamenlijk gebouw te bouwen.

Ook de christelijke kleuterschool kreeg in plaats in dit complex.

"Skoalmienskip Sumar" werd 27 februari 1976 in gebruik gesteld.

Het openbare en christelijk basisonderwijs zit in Sumar onder één dak.

Top