boatersplak
Van 1890 tot 1976 was in dit pand de openbare lagere school gevestigd.
Master Kornelis Lieuwes de Vries hield zich ook bezig met het kweken van nieuwe
aardappelrassen. Het Bintje, mogelijk genoemd naar leerling Bintje Jansma, is later
een wereldberoemd ras geworden.

In 1976 kwam in de voormalige school de peuterspeelzaal "it Boartersplak".
De aula is ook in dit gebouw in gevestigd. Via een andere ingang kan men deze betreden.

Top