demoeting1
demoeting2
demoeting3
demoeting4
"DE MOETING"is het gebouw van de Protestantse Gemeente Sumar aan de Greate Buorren 16

 

Het werd ooit gebouwd als wagenmakerij door de firma Bos. Later werd het woonhuis verkocht
aan bouwbedrijf Procee.

De toenmalige Hervormde kerk kocht de werkplaats aan en verbouwde die voor kerkelijke
activiteiten.
Het verenigingsgebouw werd ook gebruikt voor allerhande dorpsactiviteiten, zoals muziek-
vereniging "De Lofstem" en het koor "Laus Deo", begrafenissen, stembureau. Er werden
ook bruiloften en feesten gehouden.

Na de bouw van het dorpshuis De Kamp werd het alleen nog voor kerkelijke activiteiten
gebruikt. In de volksmond stond het bekend als verenigingsgebouw.

In 2006 werd het verenigingsgebouw grondig verbouwd en vergroot en kwam de ingang
aan wat eerder de achterkant was. Er werd een stukje grond aangekocht van de Gemeente
Tytsjerksteradiel.

Op die plek kwam de keuken en de garderobe, de toiletten werden vernieuwd en er kwam
een invaliden-wc.

Er kunnen nu drie ruimten worden gemaakt door middel van schuifwanden.

Het vernieuwde gebouw kreeg de naam: "DE MOETING" , die naam werd gekozen uit ver-
schillende suggesties uit de gemeente.

"De Moeting" wordt nu alleen gebruikt voor kerkelijke activiteiten, de christelijke-
maatschappelijke vrouwenbeweging "Passage" en begrafenissen.

Top