Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.

 

 

Officiele opening

Feestelijke activiteiten

De feestelijkheden werden samen met de school gevierd. De laatste schooldag vond plaats op het nieuwe ‘dorpsplein’. De kinderen konden zich de hele middag vermaken met verschillende spelletjes, een luchtkussen en een goochelaar.

Lespakket VVN

Aan het eind van de sport- en spelmiddag bood Margot Blaauw van VVN (veilig verkeer Nederland) een lespakket aan de school aan. Dit lespakket gaat over ‘Shared space area’s’, waarbij iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat wegmarkeringen en verkeersborden zoveel mogelijk ontbreken.

Lespakket VVN

Officiële afsluiting

Rond 16.00 werd KIK Garyp officieel afgesloten door gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap. Zij werden daarbij geassisteerd door goochelaar Ritsko van Vliet. Hij “toverde” Tjeerd van 5 tevoorschijn. Tjeerd liet ruim een jaar geleden in een filmpje over Kansen in Kernen zien welke verkeersonveilige plakken aangepakt worden. Nu fietste Tjeerd met de bestuurders een rondje over het nieuwe, veilige dorpsplein.

KIK Garyp

Kansen in Kernen (KIK) is een project van de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Garyp. Dankzij de aanleg van De Centrale As (rondweg Garyp) rijdt het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Garyp. En dat bood kansen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de leefbaarheid.

Herinrichting

Begin 2015 startte de gemeente Tytsjerksteradiel met herinrichten. De Gravinneloane is veranderd in een dorpslaan, uitgevoerd in rode klinkers. De aangrenzende begraafplaats heeft een ruimere entree gekregen. Meest in het oog springend is de verlengde Gariper Opfeart en de nieuwe waterpartij langs de Gravinneloane. Beide komen samen op een plein dat is ingericht volgens het principe van shared space / dielde romte. Een trefpunt met bankjes, een veldje en een vissteiger. In 2014 transformeerde de voormalige zuivelfabriek ‘De Eendracht’ al tot een multidisciplinair zorgcentrum met zorgappartementen en ruimte voor bedrijvigheid.

Top