Inwoners geven mening over profiel toekomstige burgemeester

563 inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben hun mening gegeven over het profiel van hun toekomstige burgemeester. De burgemeester moet volgens de inwoners betrokken en zichtbaar zijn. De inwoners willen graag een daadkrachtige burgemeester die beslissingen durft te nemen en iemand die met vernieuwend en vooruitstrevend beleid komt om mensen en dorpen te verbinden.

 

 

Online vragenlijst ‘Wie wordt onze nieuwe burgemeester’

Van 10 tot en met 25 mei konden inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel hun mening geven over wat voor soort burgemeester zij graag zien als opvolger van burgemeester Ter Keurs. De vragenlijst bestond uit 10 stellingen en een open vraag en kon digitaal en op papier worden ingevuld. Raadsleden zijn ook de straat opgegaan om de vragenlijst af te nemen. De online campagne ‘Wie wordt onze nieuwe burgemeester?’ is uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem.

Profielschets

De fractievoorzitters hebben de uitkomsten van de vragenlijst betrokken bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester. In de raadsvergadering van 29 augustus 2016 wordt de profielschets definitief vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Tijdens deze raadsvergadering wordt ook waarnemend burgemeester Wilma Mansveld geïnstalleerd. Zij wordt benoemd voor de periode van 29 augustus 2016 tot de datum van installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester (waarschijnlijk begin 2017).

Op www.t-diel.nl/nieuweburgemeester staat alle informatie over de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Tytsjerksteradiel. Alle uitkomsten van de vragenlijst zijn hier ook terug te vinden.

Top