bintje brubruja23 Juli jl. bezocht de heer André Delcart uit Dendermonde (België) Sumar om informatie te verkrijgen over het Bintje en over Master De Vries.

Samen met Ids Post heeft hij een rondgang gemaakt langs 'It Bintjeshûs' (de in 1901 gebouwde onderwijzerswoning aan de Master de Vrieswei 3), aan de school waarvan Master de Vries hoofd was van 1890 tot 1920 en aan het Kunstwerk 'It Bintsje', gemaakt in 1991 door beeldhouwer Anne Woudwijk.
Een verslag hiervan kunt u nog vinden op deze site (Dorpsleven / Dorpsnieuws / Actueel).

Van de heer Delcart is nu een bericht ontvangen wat voor Sumar interessant zou kunnen zijn.


Samen met zijn vrouw heeft hij Nederland bezocht en zijn ze ook in Frankrijk gaan neuzen. Vooral in Nord-Pas-de-Calais waar 1/3 van de Franse aardappelen wordt geteeld.

Net over de Frans-Belgische grens in Hondschoote (een kleine gemeente) ontdekten ze een  mooie reuzin : "Madame Bintje". Ze werd gecreëerd in 2006 naar aanleiding van het honderdjarig jarig bestaan van de aardappel Bintje door enkele enthoesiaste aardappeltelers.
Madame Bintje is een reuzin van 3.8 m hoogte en ze weegt 60 kg. De diameter aan de grond is 1.5m. Haar hoofddeksel is een gestileerde aardappelbloem, ze draagt een wit kleed (linnen, de regio deed eerder veel aan vlasteelt) met een grijze sjaal (grondkleur). Ze neemt deel aan enkele optochten en vooral aan het Karyole feest, begin september. Bij deze rondgang wordt ze gedragen door één man.

Interessant is om hieruit te leren dat er bijna 500 km van Sumar zo'n waardering is voor de aardappel Bintje.

bintje brubruja P1000135a

De heer Delcarte schrijft een boek over de aardappel, en in dit kader krijgt ook Master De Vries zijn plekje in de boek.

De voorlopige tekst over Master De Vries kunt u hier lezen

 

 

Top