Versturen van foto's naar de redactie

Bij het versturen van foto's naar de redactie dient u zorg te dragen voor correcte bestandsnamen:
     * De foto heeft een formaat van 400 x 300 dpi.
     * De grootte van het bestand is maximaal 1 Mb.
     * De foto moet een correcte naam hebben;
             * geen spaties in de bestandsnaam
             * geen vreemde leestekens, alleen cijfers/letters en - en _ zijn toegestaan
             * geen hoofdletters
             * correcte extensienamen: .jpg, .png en .gif
             * niet meer dan 27 karakters gebruiken
             Voorbeeld van een correcte bestandsnaam: vliegende_vogel_1.jpg

 


Foto’s bestellen

De maker van de foto's op www.sumar.nl heeft en houdt altijd de rechten van de foto. Afhankelijk van de fotograaf zijn sommige foto's te bestellen. De kosten bepaalt de fotograaf zelf. Ook het evt. afdrukken moet geregeld worden via de maker van de foto. Meestal staat de naam van de fotograaf bij de foto. Is dat niet het geval, dan is de foto gemaakt door de redactie zelf.

Verzoeken tot nabestelling graag doen met zoveel mogelijk gegevens, bijvoorbeeld het nummer van de gewenste foto of de pagina waar de foto staat. Wij kunnen dan achterhalen wie de foto gemaakt heeft en het verzoek doorsturen. 

Top